IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2019:6

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2019 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor.

Rapport

2019:4 Reviderad 2019-04-29

Granskning av Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa är den fjärde arbetslöshetskassan som blivit granskad enligt en modell som utvecklats för att stärka granskningen...

Rapport

2019:5

Lika i sak – lika för alla?

Lika i sak – lika för alla? Tillämpar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen sanktionsregelverket på ett likvärdigt sätt? – Nej. En studie från IAF visar...

Rapport

2019:3

Statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen

Statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen Hanteringen av statsbidrag inom arbetslöshetsförsäkringen fungerar i stort bra mellan Arbetsförmedlingen och...

Rapport

2019:2

Sammanläggning av underrättelser på arbetslöshetskassorna

Det finns risk för bristande likabehandling när arbetslöshetskassorna lägger samman flera underrättelser om misskötsamhet när de beslutar om en sanktion enligt...

Rapport

2019:1

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen IAF har beräknat kostnaden av den felaktiga hanteringen hos Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna under 2017.

Rapport

2018:15

Arbetsförmedlingens kontrollarbete

IAF har fått i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att granska Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen.

Rapport

2018:14

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs...

Rapport

2018:13

Är arbetssökandes handlingsplaner uppdaterade och aktuella?

Är arbetssökandes handlingsplaner uppdaterade och aktuella? Det är endast i 13 av 250 handlingsplaner (5 procent) som Arbetsförmedlingen lever upp till kravet att arbetssökandes...

Rapport

2018:12

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2017

Den årliga granskningen av årsredovisningar från Sveriges 27 arbetslöshetskassor visar att få kassor avviker från den föreskrift som styr vad redovisningen ska rapportera.

Rapport