IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2018:14

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs...

Rapport

2018:13

Är arbetssökandes handlingsplaner uppdaterade och aktuella?

Är arbetssökandes handlingsplaner uppdaterade och aktuella? Det är endast i 13 av 250 handlingsplaner (5 procent) som Arbetsförmedlingen lever upp till kravet att arbetssökandes...

Rapport

2018:12

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2017

Den årliga granskningen av årsredovisningar från Sveriges 27 arbetslöshetskassor visar att få kassor avviker från den föreskrift som styr vad redovisningen ska rapportera.

Rapport

2018:11

Arbetsförmedlingens stöd till arbetssökande som inte använder digitala tjänster

Arbetsförmedlingens uppdrag är att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, bland annat genom att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och...

Rapport

2018:10

Hur många underrättelser låter arbetsförmedlarna bli att lämna?

En del av arbetsförmedlarnas kontrollarbete består i att lämna underrättelser till arbetslöshetskassan och den interna enheten Ersättningsprövning. Det ska de göra...

Rapport

2018:8

Implementering av regeländringarna inom etableringsersättningen

Införandet av nya regler inom etableringsersättningen som både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar har generellt fungerat bra. I rapporten redovisar IAF...

Rapport

2018:9

Granskning av IF Metalls arbetslöshetskassa

IF Metalls arbetslöshetskassa är den tredje arbetslöshetskassan som blivit granskad enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas...

Rapport

2018:6

Arbetslöshetskassornas styrelsearbete

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete. Granskningen belyser skillnader mellan styrelser och styrelsearbetet i...

Rapport

2018:7

Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kan konstatera att arbetslöshetskassorna har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen.

Rapport

2018:5