IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Akademikernas arbetslöshetskassa

(Nr 55)

Verksamhetsområdet omfattar i Sverige verksamma akademiker.

Webbplats: www.akademikernasakassa.se