IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Vem gör vad inom ersättningssystemen?

Arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och IAF har alla viktiga – men olika – roller när det gäller de olika formerna av individersättning vid arbetslöshet.