IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avgift för de som får grundbelopp från Arbetslöshetskassan Alfa

Här redovisar vi avgiften för personer som får ersättning enligt grundförsäkringen utan att vara anslutna till Arbetslöshetshetskassan Alfa.

 • 2004-10-01: IAF fattar beslut om 6 kronor per ersättningsdag.
 • 2006-01-01: IAF fattar beslut om 7 kronor per ersättningsdag.
 • 2007-04-01: IAF fattar beslut om 10 kronor per ersättningsdag.
 • Beslut daterat 2008-11-13: IAF godkänner att Alfa, från och med den tidigaste tidpunkt när det är tekniskt och praktiskt möjligt, höjer administrationsavgiften för icke anslutna från 10 kronor/ersättningsdag till 12 kronor/ersättningsdag.
 • 2009-05-18: IAF fattar beslut om 17 kronor med en tidsbegränsning till 2009-09-30. Alfakassan uppger att avgiften kan komma ”att sänkas under hösten”.
 • 2009-10-01: IAF fattar beslut om 22 kronor med en tidsbegränsning till och med den 31 december 2009.
 • 2010-01-01: 17 kronor per ersättningsdag (Föreskrift).
 • 2010-07-01: 24 kronor per ersättningsdag (Föreskrift).
 • 2015-09-06: 20 kronor per ersättningsdag (Föreskrift).
 • 2016-03-01: 10 kronor per ersättningsdag (Föreskrift).
 • 2017-03-02: 4 kronor per ersättningsdag (Föreskrift).
 • 2021-05-03: 7 kronor per ersättningsdag (Föreskrift).