IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassan för service och kommunikation (Seko)

Nr 62

Kassans verksamhetsområde omfattar Facket för Service och Kommunikations verksamhetsområde. Organisationsområdet omfattar verksamheter inom:

 • postbranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
 • tele- och databranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
 • järnvägstrafik och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service
 • järnvägs-, väg- och brobyggnationer samt underhåll av dessa
 • luft- och sjöfartsväsendena vad avser servicetjänster samt kanalföretag
 • energibranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll, anläggning och service
 • försvarsområdet inklusive tillverkning, underhåll och service
 • sjöfartsbranschen innefattande den svenska handelsflottan och därtill kompletterande verksamhet
 • civil statsförvaltning
 • andra allmänna inrättningar som
 • riksdagsförvaltning
 • hovförvaltning
 • penning- och värdepappersframställning
 • arbetsmarknadsutbildning samt
 • annan till organisationsområdet nära anknuten verksamhet till organisationsområdet hör även ovan uppräknad verksamhet som bedrivs med stöd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Webbplats: www.sekosakassa.se