IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassan Vision

(Nr 53)

Kassans verksamhetsområdet är begränsat till anställda i Sverige som arbetar med administrativa funktioner i kommuner, landsting, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området samt Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter. Vidare ingår anställda vid Vision och Arbetslöshetskassan Vision.

Webbplats: http://www.akassanvision.se