IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Elektrikernas arbetslöshetskassa

(Nr 26)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige inom elteknikbranschen sysselsatta arbetstagare såsom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen.

Webbplats: www.elektrikernasakassa.se