IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

GS Arbetslöshetskassa

(Nr 06)

Kassans verksamhetsområde omfattar anställda inom grafisk produktion samt inom träförädlingsindustrin, skogsbruket och därmed sammanhängande verksamheter.

Webbplats: www.gsakassa.se