IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IF Metalls arbetslöshetskassa

(Nr 67)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom Industrifacket Metalls verksamhetsområde.

Webbplats:  www.ifmetall.se/akassan