IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Lärarnas arbetslöshetskassa (LA)

(Nr 68)

Medlemmarna i Lärarnas arbetslöshetskassa arbetar inom utbildningsverksamhet. Medlemmarna är verksamma inom lärar- och skolledaryrket eller studie- och yrkesvägledare. Även kyrkomusiker är med i Lärarnas arbetslöshetskassa.

Webbplats: https://lararnasakassa.se/