IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ledarnas arbetslöshetskassa

(Nr 27)

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde omfattar de i Sverige som innehar en chefsbefattning eller innehar en ledande funktion som anställd eller företagare. Rätt till medlemskap tillkommer även den som är make, maka eller annan familjemedlem till medlem som leder eget företag och som arbetar i företaget.

Webbplats: www.ledarnasakassa.se