IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

(Nr 10)

Kassans verksamhetsområde omfattar i Sverige anställda inom livsmedelsindustrin. 

Webbplats: www.livs-akassa.se