IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

STs arbetslöshetskassa

(Nr 65)

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, landsting samt personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.

Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i företag eller inrättning samt deras underleverantörer vars verksamhet utgörs av samhällsservice och som helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

Webbplats: https://stsakassa.se/