IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sveriges arbetares arbetslöshetskassa (SAAK)

(Nr 41)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till anställda och företagare utan anställda, verksamma i Sverige.

Webbplats: www.saak.se