IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

(Nr 19)

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda i transportverksamhet. 

Webbplats: http://www.transportsakassa.se/