På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Vanliga förkortningar

 
Förkortning Förklaring
AFFS Arbetsförmedlingens författningssamling
ALF Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
ALFFo Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
AMSFS Arbetsmarknadsstyrelsens författningssamling
Bet Betänkande
BFN Bokföringsnämnden
Ds Departementsserien
EES Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde
EU Europeiska unionen
FAR Organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen
FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291)
FÖD Försäkringsöverdomstolen
HFD Högsta förvaltningsdomstolen
IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
IAFFS Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling
JO Justitieombudsmannen
JK Justitiekanslern
IL Inkomstskattelag (1999:1229)
KAS-lagen Lag (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd,
upphävd 1998-01-01
LAK Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor
LAKFo Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor
LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd
LO Landsorganisationen
Prop Proposition
PRV Patent- och registreringsverket
RegR Regeringsrätten
Regeringsrättens årsbok
SAF Svenska Arbetsgivareföreningen, numera Föreningen Svenskt Näringsliv
SFS Svensk författningssamling
SO Arbetslöshetskassornas samorganisation, numera Sveriges a-kassor
SOU Statens offentliga utredningar