IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Föreskrifter

IAF har meddelat föreskrifter till:

  • lagen (1997:238) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen
  • lagen (1997:239) och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
  • förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Föreskrifterna publiceras i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS. Föreskrifterna är rättsligt bindande. De ges ut i en tryckt originalversion och det är den som gäller.

IAF:s föreskrifter finns som grund- och ändringsföreskrifter. Föreskrifterna finns också som konsoliderade versioner. Där är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskrifterna. De senaste ändringsföreskrifterna anges efter varje ändrad paragraf. 

Den konsoliderade versionen har tagits fram i informationssyfte och finns inte i tryckt version. Observera att det kan förekomma fel i den konsoliderade versionen. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av föreskrifterna.

Allmänna råd

Allmänna råd är sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

IAFFS 2024:1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete

Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 juni 2024.

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

IAFFS 2023:1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2024.

Tryckt version av föreskrifterna, inklusive bilaga

IAFFS 2021:2
IAFFS 2018:3
IAFFS 2018:2

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring

Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2021:1. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 17 december 2018.

Konsoliderad och tryckt version av föreskrifterna

IAFFS 2017:5

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten

Konsoliderad version med ändringar införda t o m IAFFS 2020:3. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2018.

Konsoliderad och tryckt version av föreskrifterna