IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regelsamlingar

Här får du som handlägger ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen vägledning i ditt arbete. Vi har fyra olika regelsamlingar som tar upp olika rättsliga frågor.

Föreskrift

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 19-21 §§

Försäkringsbestämmelser
Föreskrift

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 2 §

Föreningsrättsliga bestämmelser
Föreskrift

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 1 och 20 §§

Föreningsrättsliga bestämmelser