IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regelsamlingar

Här får du som handlägger ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen vägledning i ditt arbete. Vi har fyra olika regelsamlingar som tar upp olika rättsliga frågor.

Rättspraxis

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Dom meddelad av Högsta förvaltningsdomstolen den 1 oktober 2020 i mål nr 2245-19

Försäkringsbestämmelser
Förordning

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Ytterligare tillfällig höjning av dagpenningtaket

Högsta inkomstrelaterad dagpenning från och med dag 101 i ersättningsperioden höjs tillfälligt från 760 till 1000 kronor under perioden den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Försäkringsbestämmelser
Förordning

Avsnitt 8 - Företagare

Rubrikjustering i Förordning om arbetslöshetsförsäkring

Rubriken över 5 d §, som hamnat fel vilket vi tidigare informerat om, flyttas ner till över 5 e §.

Försäkringsbestämmelser