IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2500-18

Fråga om tillämplig sanktionsbestämmelse när sökande tackat nej till erbjudande om en förlängning av en tidsbegränsad anställning.