IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i förvaltningsrättens mål nr 2615-16

Fråga om godtagbart skäl att inte lämna aktivitetsrapport enligt 43 § ALF