IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 2140-21

Fråga om dels vilken sanktionsgrund ska tillämpas när en ersättningssökande förlängt sin tid i arbetslöshet med nio dagar, dels om det fanns giltig anledning att lämna anställning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.