IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 2662-14

Fråga om sökande lämnat oriktiga uppgifter när han ansökte om ersättning – genom att inte redovisa att han under två dagar deltagit i eftervård för vilken han var berättigad till förbyggande sjukpenning – och om a-kassan haft grund för att utesluta honom.