IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 530-22

Frågan i målet är om det förhållandet att en persons alkoholmissbruk har lett till körkortsåterkallelse av medicinska skäl kan utgöra ett sådant otillbörligt uppförande som kan föranleda avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning.