IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6492-16

Fråga om väsentligt inflytande över verksamhet även efter överlåtelse. IAF har överklagat domen men Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd enligt beslut 2017-06-07, mål nr 6492-16.