IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 8285-13

Fråga om det förelegat synnerliga skäl för a-kassan att pröva en ansökan om arbetslöshetsersättning när sökande för sent, och först sedan han av domstol ansetts som arbetslös i försäkringens mening, ansökt om ersättning.