IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 3284-22 och 3285-22

Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 9 november 2022 i mål nr 3284-22 och 3285-22.

Frågorna i domen är om arbetslöshetskassan har haft grund för att kräva återbetalning av utbetald arbetslöshetsersättning i samband med studier samt om grund för uteslutning från arbetslöshetskassan föreligger.