IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 4961-18

Fråga om den sökandes agerande varit grov vårdslöshet och om det finns särskilda skäl att frånkänna honom rätt till ersättning istället för att utesluta honom som medlem.