IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 52-15

Fråga om den sökande ska frånkännas ersättning då han inte lämnat uppgift om pensionsuttag, men under tidigare beviljad ersättningsperiod fått sin ersättning samordnad med pensionen. Även fråga om antalet frånkännandedagar.