IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 6613-14

Fråga om ersättning utgått obehörigen i samband med deltidsstudier och i så fall kan återkrävas.