IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 7886-15

Frågan i målet är om sökanden har rätt till arbetslöshetsersättning under viss tid trots att sökanden inte varit registrerad som arbetssökande i Portugal.