IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 2245-19

Frågan i målet är vad som avses med heltidsutbildning enligt 16 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) när ramtid ska bestämmas. Om det är så att utbildningen i sig ska vara på heltid eller om det är så att heltidsbegreppet ska sättas i förhållande till den sökandes restarbetsförmåga.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen medger bifall till överklagandet.