IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Handläggning av sanktionsärenden inom etableringsersättningen följer regelverket i många delar

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans har olika roller i hanteringen av sanktionsreglerna för etableringsersättningen. IAF:s rapport om sanktioner inom etableringsersättningen visar att handläggningen följer regelverket i många delar.

Syftet har varit att granska Arbetsförmedlingens och Försäkringskassan handläggning av sanktioner – varning och avstängning – inom etableringsersättningen för programdeltagare vid misskötsel av arbetssökande. 

Försäkringskassans brister i handläggningen handlar om fall med olovlig frånvaro och fall där det funnits felaktig information i beslutsmeddelanden. 

Bristerna i Arbetsförmedlingens handläggning finns främst i Arbetsförmedlingens kontrollarbete och rör arbetet med att skicka en underrättelse när deltagare kan antas ha misskött sitt arbetssökande.