IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ny månadsstatistik från IAF

I oktober 2019 fick drygt 99 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa. Något mer än 1,3 miljarder kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Det var drygt 3,6 miljoner personer som var med i en arbetslöshetskassa i september 2019.