IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ny månadsstatistik

I augusti 2019 fick nästan 97 000 personer arbetslöshetsersättning och totalt betalades drygt 1,3 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

I juli 2019 var drygt 3,6 miljoner personer med i en arbetslöshetskassa i relation till arbetskraften som låg på drygt 5,4 miljoner.