IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2024:1

Arbetsförmedlingens återkallanden av anvisningar till program

2024:1 Arbetsförmedlingens återkallanden av anvisningar till program Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att återkallanden handläggs rättssäkert...

Rapport

2023:16

Arbetsförmedlingens systemutvecklingsprocess för kontrollen av arbetssökande

2023:16 Arbetsförmedlingens systemutvecklingsprocess för kontrollen av arbetssökande En väl utvecklad digitalisering är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen...

Rapport

2023:15

A-kassorna ur ett jämställdhetsperspektiv

2023:15 A-kassorna ur ett jämställdhetsperspektiv A-kassorna kan bidra till ett mer jämställt samhälle genom att följa upp att deras handläggning och bemötande...

Rapport

2023:14

Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

2023:14 Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll Arbetslöshetskassorna har utvecklat sina processer för intern styrning och kontroll och har ett pågående...

Rapport

2023:13

Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporter vid enheterna Granskning och kontroll

2023:13 Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporter vid enheterna Granskning och kontroll Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporter vid enheterna Granskning och...

Rapport

2023:12

Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande

2023:12 Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande Arbetsförmedlarna har god kännedom om sin roll i kontrollen...

Rapport

2023:11

Arbetslöshetskassornas ekonomi 2022

2023:11 Arbetslöshetskassornas ekonomi 2022 A-kassornas ekonomi var stabil 2022. Intäkter och kostnader uppgick till ungefär samma nivåer som 2021 vilket innebar att a-kassornas...

Rapport

2023:10

Likabehandling i kontrollfunktionen

2023:10 Likabehandling i kontrollfunktionen Den arbetssökandes kön eller härkomst påverkar varken arbetsförmedlare eller kontrollhandläggare när de får frågor...

Rapport

2023:9

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2022

Den här statistikrapporten ger en övergripande bild av Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas och Försäkringskassans kontrollarbete under 2022. Statistiken täcker...

Rapport

2023:8

Orsaker till och effekter av långa handläggningstider för underrättelser

2023:8 Orsaker till och effekter av långa handläggningstider för underrättelser Det behövs regler för när a-kassorna kan lägga samman underrättelser inför...

Rapport