IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2017:1

Risk för dubbel ersättning vid byte av arbetslöshetskassa

IAF har utrett risken för att ersättning ska betalas ut från två arbetslöshetskassor för samma tid när en ersättningssökande byter arbetslöshetskassa...

Rapport

2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling

Mellan 2006 och 2008 sjönk antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna med 455 000 individer. Villkoren för att få arbetslöshetsersättning hade då skärpts samtidigt...

Rapport

2016:30

Försäkringskassans avstängningar från aktivitetsstöd

Försäkringskassan ska stänga av deltagare från rätten till aktivitetsstöd efter beslut från Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska även fatta...

Rapport

2016:27

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

IAF konstaterar i denna rapport att arbetslöshetskassornas totala administrations­kostnader har ökat något de senaste åren. Administrationskostnaderna uppgick 2015 till omkring...

Rapport

2016:28

När anställningen avslutats på egen begäran - en granskning av giltiga skäl

I denna rapport presenterar IAF en granskning av arbetslöshetskassornas bedömning av giltiga skäl för att inte stänga av den sökande från arbetslöshetsersättning.

Rapport

2016:26

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

IAF har granskat samtliga 28 arbetslöshetskassors årsredovisningar för 2015. Granskningen visar att 5 av 28 årsredovisningar stämmer med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens...

Rapport

2016:25

Företag utan verksamhet

I rapporten Arbetslöshetskassornas hantering av "vilande företag" och "företag utan verksamhet" (IAF 2014:3) framgick att nio arbetslöshetskassor inte gjorde...

Rapport

2016:24

Arbetslöshetskassornas bosättningsbedömningar kan förbättras

Syftet med IAF:s kartläggning är att få en bild av hur arbetslöshetskassorna hanterar och bedömer bosättningsland när den sökande har arbetat i ett annat EU/EES-land...

Rapport

2016:23

Sanktioner inom aktivitetsstödet och arbetslöshetsförsäkringen

I en rapport till regeringen analyserar IAF arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens sanktioner efter att Arbetsförmedlingen har ifrågasatt en arbetssökandes rätt...

Rapport

2016:22

Omprövning av utträde vid bristande betalning

IAF konstaterade i rapporten Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften (IAF 2015:13) att det gjordes olika bedömningar...

Rapport