IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2021:2

Granskning av STs arbetslöshetskassa

2021:2 Granskning av STs arbetslöshetskassa IAF har granskat STs arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Förvaltning och organisation...

Rapport

2021:1

Arbetslöshetskassornas samverkan

Granskningen av arbetslöshetskassornas samverkan visar att samverkansarbetet i stort sett är ändamålsenligt, men att det finns utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde...

Rapport

2020:15

Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020

Rapport 2020:15 om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020 Både handlingsplaner och aktivitetsrapporter är centrala verktyg för att...

Rapport

2020:16 - Reviderad i juni 2021

Underrättelser och sanktioner 2019

Rapport 2020:16 publicerades den 10 december 2020. Efter att rapporten publicerats uppmärksammades att antalet skickade underrättelser per tusen ersättningstagare för manliga programdeltagare...

Rapport

2020:14

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2019

Den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar visar att kassorna i huvudsak följer föreskrifterna som styr hur årsredovisningar ska utformas. Den...

Rapport

2020:13

Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa – Förutsättningar och styrning

Rapport 2020:13 Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa - förutsättningar och styrning Det finns risker i Arbetslöshetskassan Alfas konstruktion.

Rapport

2020:12

Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner

IAF har granskat Arbetsförmedlingens automatiserade beslut om sanktion, när en programdeltagare inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid. Den som är arbetslös...

Rapport

2020:11

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Alfas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Arbetslöshetskassan har inom arbetslöshetsförsäkringen en...

Rapport

2020:10

På väg till arbete

I den här granskningen belyser IAF arbetssökandes erfarenheter av vägen till arbete. I form av ett magasin redovisar vi resultaten från ett antal intervjuer och en enkätundersökning...

Rapport

2020:9

Bristyrken och arbetslöshet

Vi har granskat hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar som omställningsförsäkring för ersättningstagare som ska söka arbete i bristyrken. Syftet...

Rapport