IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2022:11

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

2022:11 Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har...

Rapport

2022:9

Granskning av Akademikernas arbetslöshetskassa

2022:9 Granskning av Akademikernas arbetslöshetskassa IAF har granskat Akademikernas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Förvaltning...

Rapport

2022:8

Arbetslöshetskassornas ekonomi 2021

2022:8 Arbetslöshetskassornas ekonomi 2021 Som tidigare år har IAF granskat arbetslöshetskassornas ekonomi, årsredovisningar och om de uppfyller regelverkets administrativa...

Rapport

2022:7

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2021

2022:7 Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2021 Den här rapporten ger en övergripande bild av Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas och Försäkringskassans...

Rapport

2022:6

Granskning av Småföretagarnas arbetslöshetskassa

2022:6 Granskning av Småföretagarnas arbetslöshetskassa IAF har granskat Småföretagarnas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av...

Rapport

2022:5

Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring

2022:5 Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring Arbetsförmedlingen genomgår en reformering som berör hela verksamheten. Den här rapporten tar...

Rapport

2022:4

Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021 och 2020

2022:4 Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021 och 2020 För att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen...

Rapport

2022:3

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

2022:3 Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har vidtagit...

Rapport

2022:2

Konsekvenser av de tillfälliga regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen

2022:2 Konsekvenser av de tillfälliga regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen De tillfälliga ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som infördes...

Rapport