IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2023:4

Anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen?

A-kassorna kan ha betalat ut 3,1 miljoner kronor felaktigt till personer som inte har varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, eller inte uppfyllt andra grundläggande...

Rapport

2023:3

Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2020–2022

2023:3 Upptäckta felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2020–2022 Felaktigt utbetald ersättning ska vid upptäckt återkrävas av arbetslöshetskassorna.

Rapport

2023:1

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen

2023:1 Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,...

Rapport

2022:14

Försäkringskassans avstängningsutredningar

2022:14 Försäkringskassans avstängningsutredningar Samtliga resultat av ärendegranskningen - bilaga till rapport 2022:14 Statistikens framställning - bilaga till rapport...

Rapport

2022:13

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen 2021

2022:13 Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen 2021 Statistikens framställning bilaga till rapport 2022:13 Kvalitetsdeklaration bilaga till rapport 2022:13 IAF har...

Rapport

2022:12

Arbetslöshetskassornas återkrav av arbetslöshetsersättning

2022:12 Arbetslöshetskassornas återkrav av arbetslöshetsersättning Vid felaktiga utbetalningar beslutar arbetslöshetskassorna om återkrav som innebär att den som...

Rapport

2022:11

Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete

2022:11 Analys av arbetslöshetskassornas kontrollarbete IAF har fått i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna har...

Rapport

2022:9

Granskning av Akademikernas arbetslöshetskassa

2022:9 Granskning av Akademikernas arbetslöshetskassa IAF har granskat Akademikernas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Förvaltning...

Rapport