IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2020:16 - Reviderad i juni 2021

Underrättelser och sanktioner 2019

Rapport 2020:16 publicerades den 10 december 2020. Efter att rapporten publicerats uppmärksammades att antalet skickade underrättelser per tusen ersättningstagare för manliga programdeltagare...

Rapport

2020:14

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2019

Den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar visar att kassorna i huvudsak följer föreskrifterna som styr hur årsredovisningar ska utformas. Den...

Rapport

2020:13

Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa – Förutsättningar och styrning

Rapport 2020:13 Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa - förutsättningar och styrning Det finns risker i Arbetslöshetskassan Alfas konstruktion.

Rapport

2020:12

Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner

IAF har granskat Arbetsförmedlingens automatiserade beslut om sanktion, när en programdeltagare inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid. Den som är arbetslös...

Rapport

2020:11

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Alfas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Arbetslöshetskassan har inom arbetslöshetsförsäkringen en...

Rapport

2020:10

På väg till arbete

I den här granskningen belyser IAF arbetssökandes erfarenheter av vägen till arbete. I form av ett magasin redovisar vi resultaten från ett antal intervjuer och en enkätundersökning...

Rapport

2020:9

Bristyrken och arbetslöshet

Vi har granskat hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar som omställningsförsäkring för ersättningstagare som ska söka arbete i bristyrken. Syftet...

Rapport

2020:8

Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet

Under hösten 2019 centraliserade Arbetsförmedlingen delar av sitt kontrollarbete till den nyinrättade enheten Granskning och kontroll. IAF har granskat genomförandet av förändringen...

Rapport

2020:7

Förslag till fördelning av tillfälligt bidrag till arbetslöshetskassorna

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för hur ett tillfälligt bidrag om 100 miljoner kronor...

Rapport

2020:6

Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

Arbetslöshetskassorna har var och en sitt unika verksamhetsområde. Verksamhetsområdena är utformade på olika sätt, där vissa är mycket vida och omfattar stora...

Rapport