IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2021:6

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet

2021:6 Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag...

Rapport

2021:5

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020

Granskningsrapport om underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020 Den här rapporten redovisar statistik över delar av Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas...

Rapport

2021:4

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor

Sedan 2009 har små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader fått ett särskilt bidrag från staten. IAF har uppdraget att lämna förslag till...

Rapport

2021:3

Implementering av Kundval Rusta och matcha - Säkerställer Arbetsförmedlingen kontrollfunktionen?

Rapport 2021:3 Implementering av Kundval Rusta och matcha Implementering av Kundval Rusta och matcha - Säkerställer Arbetsförmedlingen kontrollfunktionen? Arbetsförmedlingen ansvarar...

Rapport

2021:2

Granskning av STs arbetslöshetskassa

2021:2 Granskning av STs arbetslöshetskassa IAF har granskat STs arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Förvaltning och organisation...

Rapport

2021:1

Arbetslöshetskassornas samverkan

Granskningen av arbetslöshetskassornas samverkan visar att samverkansarbetet i stort sett är ändamålsenligt, men att det finns utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde...

Rapport

2020:15

Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020

Rapport 2020:15 om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020 Både handlingsplaner och aktivitetsrapporter är centrala verktyg för att...

Rapport

2020:16 - Reviderad i juni 2021

Underrättelser och sanktioner 2019

Rapport 2020:16 publicerades den 10 december 2020. Efter att rapporten publicerats uppmärksammades att antalet skickade underrättelser per tusen ersättningstagare för manliga programdeltagare...

Rapport

2020:14

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2019

Den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar visar att kassorna i huvudsak följer föreskrifterna som styr hur årsredovisningar ska utformas. Den...

Rapport

2020:13

Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa – Förutsättningar och styrning

Rapport 2020:13 Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa - förutsättningar och styrning Det finns risker i Arbetslöshetskassan Alfas konstruktion.

Rapport