IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2017:14

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2016

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar för 2016 visar få avvikelser från Inspektionen...

Rapport

2017:13

Arbetslöshetskassan Alfa - granskning av ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfa har en mycket god ekonomi och ett stort eget kapital. Arbetslöshetskassans verksamhet skiljer sig från andra arbetslöshetskassor då de även hanterar...

Rapport

2017:12

Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, vilket bland annat innebär att den som är arbetslös ska ha incitament att söka och ta...

Rapport

2017:11

Granskning av Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa är den första arbetslöshetskassan som IAF granskat enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas...

Rapport

2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att lämna ett underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor...

Rapport

2017:9

Rollfördelningen vid hanteringen av underrättelser

Det finns liknande regler inom arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen för åtgärder när en arbetssökande eller deltagare...

Rapport

2017:6

Underrättelser och sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning

Under 2016 inträffade nästan 67 000 fall där personer med arbetslöshetsersättning fick en sanktion för att de inte hade skött sitt arbetssökande. Det visar...

Rapport

2017:7

Underrättelser och sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Under 2016 deltog 367 000 personer i något arbetsmarknadspolitiskt program som gav rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Samma år beslutade Arbetsförmedlingen...

Rapport

2017:8

Underrättelser och sanktioner inom arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet

IAF har i två rapporter till regeringen redovisat och analyserat Arbetsförmedlingens underrättelser samt arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens sanktionsbeslut för...

Rapport

2017:5

Arbetsförmedlingens beslut om sanktioner för personer med aktivitetsstöd

Det är enheten Ersättningsprövning på Arbetsförmedlingen som utreder och fattar beslut efter underrättelser från Arbetsförmedlingens lokala kontor när...

Rapport