IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i förvaltningsrättens mål nr 20910-15

Fråga om den sökande haft godtagbart skäl för att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.