IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 1057-15 och 1058-15

Tandläkarens legitimation drogs in på grund av att han vid flera tillfällen och under en prövotid visat oskicklighet vid behandling av patienter. Arbetslösheten är därför självförvållad vilket han borde meddelat a-kassan och mannen måste betala tillbaka viss ersättning.