IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 3593-19 och 3594-19

Fråga om den sökande haft giltig anledning att lämna sitt arbete, trots att han dröjde ett år med att säga upp sin anställning efter det att det gemensamma hemmet flyttats till annan ort på grund av att hans sambo fått en tillsvidareanställning på heltid där.

IAF har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.