IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 6876-14

Frågan i målet är om en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd.