IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Organisation

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är en myndighet med cirka 75 medarbetare. Myndigheten är organiserad i fem enheter. Generaldirektören är myndighetens högsta chef.

640_orgskiss210830.jpg

Myndighetens fem enheter är analysenheten, granskningsenheten, rättsenheten, enheten utveckling och strategi samt enheten verksamhetsstöd.

Peter Ekborg är myndighetschef

Peter Ekborg, generaldirektör

IAF är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som myndighetschef. Det innebär att det är generaldirektören som ansvarar för myndighetens arbete inför regeringen. Arbetet som generaldirektör är ett tidsbegränsat förordnande. Regeringen utsåg 2016 Peter Ekborg som generaldirektör för IAF för en period på sex år.

Peter Ekborg var tidigare avdelningschef och biträdande generaldirektör vid Skolinspektionen. Han har tidigare varit undervisningsråd på Skolverket samt rektor vid olika kommunala skolor.

Insynsråd

Enligt instruktionen ska IAF ha ett insynsråd som utses av regeringen. Rådets uppgift är att ha insyn i myndigheten och ge råd till generaldirektören.  Ledamöterna i insynsrådet och är förordnade för en period om två till tre år. 

Ledningsgruppen bistår generaldirektören

I ledningen för IAF ingår, förutom generaldirektören, myndighetens enhetschefer.