IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser

Att vara statens representant i en arbetslöshetskassas styrelse är ett tidsbegränsat förordnande från staten. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) utser vilka som ska representera staten i arbetslöshetskassornas styrelser. Här kan du läsa mer om uppdraget och anmäla ditt intresse för att bli statens representant.

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som finns för att personer som blir arbetslösa ska kunna få ekonomisk ersättning under tiden som de söker nytt jobb. Ersättningen betalas ut av arbetslöshetskassorna, som hanterar arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetslöshetskassorna leds av styrelser där det alltid ska finnas en ledamot som representerar staten. Till varje styrelse är en ledamot, och en ersättare, utsedda av staten, att vara statens representant. Statens representant ska, tillsammans med övriga styrelseledamöter, säkerställa att arbetslöshetskassan fullgör sitt uppdrag enligt de regelverk som finns för arbetslöshetskassan och arbetslöshetsförsäkringen.