IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Förenklad rutin för att anmäla arbetslöshet

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har ändrat i föreskrifterna som reglerar hur personer ska anmäla sig hos Arbetsförmedlingen för att ha rätt till ersättning vid arbetslöshet.

Ändringen av föreskrifterna IAFFS 2017:2 innebär att en arbetssökande som vid en digital anmälan inte uppgav att hen hade som avsikt att söka ersättning från en arbetslöshetskassa, inte längre blir hänvisad till att göra ett personligt besök hos Arbetsförmedlingen för att komplettera sin anmälan. 

Från och med den 21 oktober kan arbetssökande ringa till Arbetsförmedlingen för att komplettera sin anmälan. Vid samtalet får den arbetssökande identifiera sig med e-legitimation och därefter kan Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande till arbetslöshetskassan om att personen är anmäld som arbetssökande och ersättningssökande.  

Ändringen i föreskrifterna har gjorts för att underlätta för arbetssökande och i samråd med Arbetsförmedlingen.