På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet

Utkom från trycket den 30 juni 2017.

Beslutade den 15 juni 2017.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med stöd av 

  • 9 a § första stycket 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och
  • 2 och 31 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Anmälan

1 § En arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning ska vara anmäld och nåbar för Arbetsförmedlingen under hela den tid som han eller hon kvarstår som anmäld hos Arbetsförmedlingen. En sådan sökande ska, efter kallelse, med kort varsel kunna inställa sig hos Arbetsförmedlingen.  

Den sökande kan anmäla sig hos Arbetsförmedlingen på följande sätt: 

- via Arbetsförmedlingens digitala kanaler,

- på Arbetsförmedlingens distansservicekontor, eller

- genom personligt besök på Arbetsförmedlingens kontor.

En anmäld sökande som brutit sin arbetslöshet och därefter åter begär arbetslöshetsersättning vid förnyad arbetslöshet, ska på nytt anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Den sökande ska kunna styrka sin identitet.

Telefonanmälan

2 § En sökande som får eller begär arbetslöshetsersättning kan, utöver vad som framgår av bestämmelsen i 1 §, även anmäla sig per telefon om han eller hon:

  1. på grund av störningar i datakommunikationen inte kan få kontakt med Arbetsförmedlingens webbplats den första arbetslösa dagen, eller
  2. på grund av bristande kommunikationer inte kan ta sig till Arbetsförmedlingens distansservicekontor, eller kontor,
  3. är bosatt på en ort där Arbetsförmedlingen har ett begränsat öppethållande och därför inte har öppet dagen för anmälan.
  4. efter ett avbrott i sin arbetslöshet, enligt 1 § tredje stycket, åter begär arbetslöshetsersättning vid förnyad arbetslöshet.

Anmälan av arbetslöshet vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamhet

3 § En sökande som begär arbetslöshetsersättning vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten kan anmäla arbetslöshet per telefon till Arbetsförmedlingen. En person som tillhör ett båtlag kan göra en telefonanmälan för hela båtlaget.

Arbetssökande från annat EU eller EES-land eller Schweiz med bibehållen ersättning

4 § Dessa föreskrifter gäller även för en sökande som vistas i Sverige och som gör anspråk på att fortsätta uppbära arbetslöshetsersättning från ett annat EU eller EES-land eller Schweiz med dokument U2  eller intyg E 303 .

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017 då Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet upphör att gälla.

På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar

PETER EKBORG

Lena Aronsson