IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF förelägger Alfa-kassan och Kommunals arbetslöshetskassa att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstider

I ett beslut från IAF föreläggs Alfa-kassan och Kommunals arbetslöshetskassa att vidta åtgärder för att förkorta deras handläggningstiderna för de som söker arbetslöshetsersättning för första gången.

Bakgrunden till föreläggandet är att väntetiden på förstagångsutbetalningar har blivit allt längre för de två arbetslöshetskassorna. I vecka 15 var medianväntetiden tio veckor för Alfa-kassan och nio veckor för Kommunals arbetslöshetskassa. 

– Det är orimligt att enskilda ska vänta så länge på sin första utbetalning. Att få sin ersättning i rimlig tid är en viktig förutsättning för att kunna fokusera på sitt arbetssökande. Därför har jag beslutat om att förelägga Alfa-kassan och Kommunals a-kassa att vidta åtgärder för att förbättra situationen, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör på IAF. 

Enligt föreläggandet ska respektive arbetslöshetskassa lämna en handlingsplan som redovisar åtgärder för att senast den 30 juni 2023 ha en genomsnittlig handläggningstid för förstagångsprövningar om maximalt 8 veckor. Handlingsplanen ska också redogöra för hur a-kassans genomsnittliga handläggningstid senast den 31 oktober 2023 kan vara maximalt 5 veckor. Handlingsplanerna ska lämnas in till IAF senast 15 maj 2023. 

IAF följer upp hur lång tid det tar för a-kassorna att göra den första utbetalningen till personer som söker ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Väntetiden är vanligtvis upp till fyra veckor, men sedan hösten 2022 och vintern 2023 har flera a-kassor en situation där medlemmar får vänta längre på den första utbetalningen. IAF har tillsynsärenden med flera arbetslöshetskassor som har förlängda väntetider. Två av dem är Alfa-kassan och Kommunals arbetslöshetskassa.