IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistiken för vecka 2 beskriver utvecklingen av nya ersättningsansökningar och genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna under december 2020.

Sammanfattning vecka 2

  • Under december månad fick drygt 150 000 personer ersättning.
  • 2,29 miljarder kronor betalades ut i arbetslöshetsersättning under december.
  • Genomströmningstiden minskade med en vecka för grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning under december.
  • Antalet nya ansökningar om ersättning fortsätter vara högre än under samma period 2019. Antalet är fortsatt lägre än innan sommaren.

Om veckostatistiken

Varje vecka följer IAF upp ett antal indikatorer för att följa arbetslöshetskassornas arbete med att handlägga sina ärenden. Uppföljningen har vi startat eftersom många personer har eller riskerar att bli arbetslösa när den pågående coronapandemin ger stora effekter på den svenska arbetsmarknaden. 

Veckostatistiken visar antalet ersättningstagare, utbetalt ersättningsbelopp, antal beslut om vilande företag, antal beslut för arbetssökande som tidigare var företagare, och arbetslöshetskassornas genomströmningstider samt medlemsstatistik för de senaste veckorna. Statistiken har viss eftersläpning. Av diagrammen framgår vilka veckor som ingår i statistiken för varje uppgift.

Utöver att hämta statistik gör vi också telefonintervjuer med ett urval av arbetslöshetskassorna för att samla en lägesbild. Vi har tät dialog med Sveriges a-kassor och Arbetsförmedlingen och följer aktuell statistik om varsel för olika branscher.

Du som har frågor om statistiken är välkommen att kontakta statistik@iaf.se