IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, väntetiderna hos arbetslöshetskassorna under vecka 28 och hur många som fått ersättning utbetald under de senaste veckorna. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur många företagare som får ersättning.

Sammanfattning vecka 29

  • Hälften av de som fick sin första utbetalning under vecka 28 har väntat upp till tre veckor. 
  • I genomsnitt fick 56 000 personer ersättning varje vecka under vecka 25 till 28.
  • Vecka 25 till 28 betalades det varje vecka ut i genomsnitt 355 miljoner kronor i ersättning.
  • I genomsnitt fick 2 000 företagare ersättning varje vecka under vecka 25 till 28.
  • Antalet nya ansökningar om ersättning fortsätter vara lägre än under samma period 2020. Antalet är dock något högre än samma period 2019.