IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Veckostatistik om arbetslöshetsförsäkringen

Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, väntetiderna hos arbetslöshetskassorna under vecka 18, och hur många som får ersättning. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur många företagare som får ersättning.

Sammanfattning vecka 18

  • Hälften av de som fick sin första utbetalning under april har väntat fem veckor. Alfas väntetid har minskat med fem veckor sedan mars, men är fortsatt lång.
  • I genomsnitt fick 69 000 personer ersättning varje vecka under vecka 14 till 17.
  • Vecka 14 till 17 betalades det varje vecka ut i genomsnitt 450 miljoner kronor i ersättning.
  • I genomsnitt fick 2 400 företagare ersättning varje vecka under vecka 14 till 17.
  • Antalet nya ansökningar om ersättning fortsätter vara högre än under samma period 2019. Antalet är dock lägre än samma period 2020.