IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF:s statistik- och tillsynsdatabas

I IAF:s statistik- och tillsynsdatabas finns uppgifter som kommer från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Statistik- och tillsynsdatabasen innehåller tre delar – ASTAT, AF-databasen och FK-databasen.

ASTAT

ASTAT är den del av tillsynsdatabasen som innehåller individuppgifter om ersättningstagare från arbetslöshetskassorna. Enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor ska dessa lämna uppgifter om de personer som får arbetslöshetsersättning. 

Allmänt om ASTAT

Uppgifterna kommer från arbetslöshetskassorna en gång varje vecka. ASTAT innehåller uppgifter om utbetalningar och olika typer av beslut som rör en persons utbetalning av arbetslöshetsersättning.

AF-databasen

AF-databasen är den del av tillsynsdatabasen som innehåller individuppgifter om arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla uppgifter om inskrivna arbetssökande som vi behöver i vår tillsyn.  

Allmänt om AF-databasen

Uppgifterna kommer från Arbetsförmedlingen en gång varje månad. AF-databasen innehåller bland annat uppgifter om vad som händer under inskrivningsperioden (t.ex. planering och kontakter), avvikelser och meddelanden som skickas till antingen arbetslöshetskassorna eller Arbetsförmedlingens Enheten Ersättningsprövning (EEP) och sanktionsbeslut som fattas av EEP. Uppgifter om arbetssökande som aldrig har uppgett till Arbetsförmedlingen att de ska söka arbetslöshetsersättning och som inte heller varit i något arbetsmarknadspolitiskt program eller åtgärd finns inte med i databasen.

FK-databasen

FK-databasen är den del av tillsynsdatabasen som innehåller individuppgifter om arbetssökande som deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program men blivit av med rätten till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska Försäkringskassan lämna de uppgifter som IAF behöver i tillsynen över och uppföljningen av sådant som rör åtgärder inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Allmänt om FK-databasen

Uppgifterna kommer från Försäkringskassan en gång varje månad. FK-databasen innehåller uppgifter om ärenden om avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, exempelvis Försäkringskassans verkställande av avstängningar och uppgifter om den arbetssökandes utbetalda aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. 

Datakvalité

Uppgifterna i IAF:s statistik- och tillsynsdatabas kommer från handläggarnas registreringar i deras olika ärendehanteringssystem och det kan därför finnas problematik med kvalitén som beror både på handläggaren och systemet.